KAŽDÝ LITER BENZÍNU až o 3 % lacnejší!

AUTOKARTA je bonusová kreditná platobná karta, vďaka ktorej získavate skvelé bonusy:

 • 3 % zo všetkých platieb na ktorejkoľvek čerpacej stanici doma i v zahraničí
 • 1 % zo všetkých ostatných platieb v akýchkoľvek predajniach alebo na internete

Bonusy nie sú odrátané hneď pri nákupe, ale sú pripisované formou cash backu vždy 25. deň v mesiaci na Váš kartový účet. Celkovú výšku vrátenej sumy sa dozviete z mesačného výpisu.

Príklad:
Ak v priebehu mesiaca zaplatíte AUTOKARTOU 100 € na čerpacích staniciach a 50 € napr. v potravinách, získate bonus vo výške 3,50 €.

VYDANIE AUTOKARTY JE ZADARMO!

Parametre AUTOKARTY
Reprezentatívny príklad celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom - AUTOKARTA
Celkové náklady spojené s používaním AUTOKARTY s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 23,76% p.a. predstavujú 131,43 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 031,43 €. RPMN bude 30,29%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 1,30 € mesačne. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 20.8.2018. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.
Podmienky poskytovania bonusového programu
 1. Na používanie Karty sa vzťahuje bonusový program, v rámci ktorého Banka Klientovi raz mesačne vráti na jeho Kartový účet:
  • 3 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou na čerpacej stanici, ktorá musí byť realizovaná pod príslušným identifikačným kódom (ďalej len "čerpacia stanica"),
  • 1 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou u iného Obchodníka ako čerpacia stanica.
 2. Bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.
 3. Banka nezodpovedá za realizáciu vernostného programu v prípade bezhotovostnej platby na čerpacej stanici, ktorá sa nedá identifikovať príslušným kódom.
 4. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka informovať vhodným spôsobom.
 5. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi AUTOKARTY pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.
 6. Držiteľ AUTOKARTY nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.
 Základná produktová charakteristika