UŠETRITE AŽ STOVKY EUR ROČNE!

Nákupná karta Quatro je jedinečná bonusová kreditná platobná karta, s ktorou získavate bonusy pri každej platbe.

S NÁKUPNOU KARTOU QUATRO DOSTANETE Z KAŽDÉHO NÁKUPU 3 – 5 % SPÄŤ!

 • 5 % z jednorazovej platby kartou nad 100 €
 • 3 % z každej platby kartou do 100 € v akomkoľvek obchode alebo na internete

Bonusy nie sú odrátané hneď pri nákupe, ale sú pripisované formou cash backu vždy 25. deň v mesiaci na Váš kartový účet. Celkovú výšku vrátenej sumy sa dozviete z mesačného výpisu.

Príklad:
Vaše nákupySuma nákupuBonus
Sedacia súprava 650 € 32,50 € (5 %)
Záhradná technika 107 € 5,35 € (5 %)
Tankovanie 60 € 1,80 € (3 %)

V tomto prípade ste použitím Nákupnej karty Quatro získali späť až 39,65 €.

Parametre Nákupnej karty Quatro
Reprezentatívny príklad celkových nákladov spotrebiteľa spojených so spotrebiteľským úverom - Nákupná karta Quatro
Celkové náklady spojené s používaním Nákupnej karty Quatro s úverovým rámcom 900,00 € so Štandardnou úrokovou sadzbou 22,80% p.a. predstavujú 126,75 €. Celková zaplatená čiastka bude 1 026,75 €. RPMN bude 29,08%. Pri predpoklade že: Úverový rámec sa poskytuje na obdobie jedného roka. Vyčerpáte ho naraz bezhotovostnou platbou a budete ho postupne splácať rovnakými splátkami 12 mesiacov. Poplatok za správu kartového účtu je 1,30 € mesačne. Platnosť Reprezentatívneho príkladu je k 23.7.2018. Hodnota RPMN a celková zaplatená čiastka majú iba informatívnu povahu a vychádzajú z predpokladov pre Reprezentatívny príklad.
Podmienky poskytovania bonusového programu
 1. Na používanie Karty sa vzťahuje bonusový program, v rámci ktorého Banka Klientovi raz mesačne vráti na jeho Kartový účet:
  • 5 % z hodnoty každej jednorazovej bezhotovostnej platby Kartou nad 100 € alebo
  • 3 % z hodnoty každej bezhotovostnej platby Kartou.
 2. Bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.
 3. Klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka informovať vhodným spôsobom.
 4. Maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Nákupnej karty pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.
 5. Držiteľ Nákupnej karty nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.
Základná produktová charakteristika