Spýtajte sa nás na čokoľvek

Ak je vám niečo nejasné ohľadom nakupovania na splátky, neváhajte sa nás kedykoľvek spýtať priamo cez chat. Rýchlo získate odpovede na všetky vaše otázky 24 hodín denne, 7 dní v týždni. Prístup na náš chat nájdete napravo v dolnej časti obrazovky.


Navštívte sociálne siete a získajte prehľad

Všetky novinky nájdete aj u nás na sociálnych sieťach. Na našich stránkach si prečítate reakcie zákazníkov a jednoducho sa môžete pridať do diskusie.SÍDLO:
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok
IČO: 35 923 130
zapísaná v OR OS Prešov,odd: Sa, vl. 10315/P
KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:
Consumer Finance Holding, a.s.
divízia Quatro
Ul. 29. augusta 3
058 01 Poprad
KONTAKT:
Infolinka: 0850 123 440
Infolinka zo zahraničia: +421 248 555 218
Email: quatro@quatro.sk
Pre média: tlacove@cfh.sk

Spoločnosť Consumer Finance Holding, a.s. (ďalej len "Spoločnosť") oznamuje Klientovi nasledovné informácie:
1. Spoločnosť je zapísaná ako Samostatný finančný agent v podregistroch poistenia a zaistenia, prijímania vkladov a poskytovania úverov vedenom NBS pod číslom: 5644 a vykonáva finančné sprostredkovanie úverov na základe nevýhradnej písomnej zmluvy s finančnou inštitúciou- Všeobecná úverová banka, a.s., ktorá má 100% účasť na základnom imaní a hlasovacích právach Spoločnosti.
2. Spoločnosť má uzatvorené zmluvy o sprostredkovaní poistenia s nasledujúcimi inštitúciami: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Amslico poisťovňa - Alico, a.s. a Generali Slovensko poisťovňa a.s. – všetky zmluvy majú nevýhradnú povahu. Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach týchto osôb.
3. Osoby uvedené v bode 2. ani osoby ovládajúce tieto osoby uvedené v bode 2. nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach Spoločnosti.

Nebankový register, Formulár finančný agent, Informácie o poistení

KDE NAKÚPITE NA SPLÁTKY?

Vyberte si ktorúkoľvek z viac ako 8 000 predajní a e-shopov, kde môžete nakupovať na splátky.

NÁJDITE OBCHOD

KONTAKTUJTE NÁS

Sme tu pre vás.

Napíšte nám

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440