Ako to funguje

Kreditná platobná karta predstavuje jednoduchý a rýchly zdroj finančných prostriedkov, ktoré máte vždy po ruke a môžete ich využiť kedykoľvek ich potrebujete.

Kreditná platobná karta

 • je medzinárodná platobná karta typu Mastercard Unembossed,
 • predstavuje rýchly úver so zmluvne dohodnutým úverovým rámcom, ktorý je možné jeho splácaním čerpať opakovane,
 • nepožaduje zaistenie úveru a rovnako sa nevyžaduje vedenie účtu v banke,
 • umožňuje platby u obchodníkov, na internete, výbery peňazí z bankomatov a bezhotovostné prevody,
 • poskytuje bezúročné obdobie až 55 dní na všetky bezhotovostné transakcie (POS, bezhotovostný prevod). Jedinou podmienkou bezúročnosti je, aby peniaze boli pripísané na Váš kartový účet najneskôr v deň splatnosti.
 • karta je vydávaná bez poplatku s platnosťou na 2 roky (potom je karta automaticky obnovená na nasledujúce 2 ročné obdobie)
Debetná a kreditná platobná karta – v čom je rozdiel?
Kreditná platobná karta
 • karta nie je viazaná na osobný účet klienta v banke
 • umožňuje platiť za tovary a služby, výbery hotovosti z bankomatov alebo prevod peňazí z karty na osobný účet vo výške až 100% úverového rámca
 • finančné prostriedky sú k dispozícii kedykoľvek ich potrebujete, pretože karta Vám umožňuje prístup k úveru poskytnutému bankou
Debetná platobná karta
 • je viazaná na účet klienta v banke
 • výber z bankomatu alebo platby u obchodníkov sú možný len do výšky finančných prostriedkov na účte
 • umožňuje platiť za tovary a služby alebo výber hotovosti z bankomatu len do výšky denného limitu
Aké výhody vám kreditná karta prinesie?

Dostupnosť
- finančné prostriedky k dispozícii vždy kedykoľvek ich potrebujete – 24 hod. denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
- možnosť preklenúť krátkodobý nedostatok finančných prostriedkov bez dodatočného schvaľovania pôžičky
- pri platbe kartou v zahraničí získate výhodnejší menový kurz ako pri výmene hotovosti

Prehľadnosť
- riadenie výdavkov za pomoci pravidelných výpisov, ktoré obsahujú informácie o čiastke, dátume transakcie, dátume zúčtovania a mena obchodníka, u ktorého bola transakcia realizovaná
- jednoduchá kontrola a prehľad o vašich výdavkov na rozdiel od používania hotovosti

Bezpečnosť
- karty sú vybavené čipom a ďalšími bezpečnostnými prvky (PIN kód, Bezpečností kód)
- umožňujú využívanie jedinečnej služby 3 – D Secure, ktorá chráni Vaše internetové platby
- v prípade straty alebo krádeže je potrebné kontaktovať infolinku 0850 123 440, voľba 3, ktorá zabezpečí blokáciu karty, čím sa predíde jej zneužitiu
- možnosť dobrovoľného poistenia schopnosti splácať úver

Budúcnosť
- možnosť navýšenia úverového rámca pri dobrej platobnej disciplíne

Všeobecné podmienky využívania bonusového programu
 • bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.
 • klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka informovať vhodným spôsobom.
 • maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Karty pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.
 • v prípade, že sa na používanie kreditnej platobnej karty, oprávneným držiteľom vzťahuje bonusový program v podobe generovania poukážok na zľavu v rámci splátkového predaja Quatro, maximálna hodnota poukážok, ktoré môžu byť Držiteľovi Karty zaslané spolu za kalendárny mesiac, je 20 EUR.
 • držiteľ Karty nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.
Zásady bezpečného používania kreditných kariet
 • kartu je potrebné po obdŕžaní ihneď podpísať na podpisovom prúžku na zadnej strane
 • kartu je potrebné chrániť pred mechanickým poškodením a magnetickým poľom
 • PIN kód nesmie byť nikdy uchovávaný v blízkosti karty a je určený výlučne držiteľovi karty
 • pri zadávaní PIN kódu je dôležité sa presvedčiť, že jeho zadanie nesleduje iná osoba
 • je dôležitá osobná prítomnosť pri každej platbe platobnou kartou
 • pri zadávaní PIN kódu sa presvedčte, že jeho zadanie nesleduje iná osoba
 • odporúča sa pri každom použití karty získať písomný doklad o realizácii transakcie
 • číslo karty nezverejňovať

Základné pojmy

KONTAKTUJTE NÁS

Sme tu pre vás.

Napíšte nám

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440
voľba 3