Sídlo:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO: 31 320 155
zapísaná v OR OS Bratislava 1, oddiel: Sa Vložka č.: 341/B

Korešpondenčná adresa:
Všeobecná úverová banka, a.s.
Ul. 29. augusta 3
058 01 Poprad

e-mail: quatrokarta@vub.sk

KONTAKTUJTE NÁS

Sme tu pre vás.


NAPÍŠTE NÁM

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440
voľba 3

Volania zo zahraničia

+421 2 485 552 01