Štatút súťaže

Štatút sútaže „Vyhrajte 10 x 100 €“
Štatút sútaže „Ak po niečom túžite"_3
Štatút súťaže „Spoznáš starý spotrebič?”_10

Produktová charakteristika

Základná produktová charakteristika Qautro 1.8.2018

Potvrdenia a súhlasy

Súhlas so spracovaním osobných údajov
Informácia pre klientov v zmysle čl. 13 a 14 GDPR
Zoznam poskytovaných údajov
Potvrdenie o príjme / Potvrdenie o výške daňovej povinnosti
Potvrdenie o príjme / Potvrdenie o výške daňovej povinnosti EN
Potvrdenie o príjme / Potvrdenie o výške daňovej povinnosti DE
Potvrdenie o príjme / Potvrdenie o výške daňovej povinnosti HU

Poistenie

1. Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s.

Rámcová zmluva Cardif
Poistenie schopnosti splácať úverové splátky
Všeobecné poistné podmienky platné Cardif od 1.1.2014
Všeobecné poistné podmienky Cardif platné od 1.4.2012
Všeobecné poistné podmienky Cardif platné od 1.9.2015
Oznámenie PU_PRACOVNÁ NESCHOPNOSŤ POISTENÉHO
Oznámenie PU_SMRŤ POISTENÉHO
Oznámenie PU_STRATA ZAMESTNANIA POISTENÉHO
Oznámenie PU_TRVALÁ INVALIDITA POISTENÉHO
Oznámenie PU_KRITICKÉ CHOROBY POISTENÉHO

2. Generali Poisťovňa, a. s.

Rámcová zmluva Generali
Všeobecné poistné podmienky Generali platné od 6.10.2014
Oznámenie o poistnej udaloti - pracovná neschopnosť poistného
Oznámenie o poistnej udaloti - invalidita alebo smrť
Oznámenie o poistnej udaloti - strata zamestnania

Zmluvy a zmluvné podmienky

Obchodné podmienky
Štandardné európske informácie o spotrebiteľskom úvere
Informácia o ročnej percentuálnej miere nákladov
Reklamačny poriadok

Bonus konto Quatro

Bonus Konto Quatro – Cenník
Bonus Konto Quatro – Základné informácie o ochrane vkladu
Bonus Konto Quatro – Všeobecné obchodné podmienky pre depozitné produkty platné od 22.07.2017
Bonus Konto Quatro – Všeobecné obchodné podmienky pre depozitné produkty platné od 22.10.2016
Bonus Konto Quatro – Výveska US
Bonus Konto Quatro – Výveska
Dodatok č. 2 k Cenníku VÚB

KDE NAKÚPITE NA SPLÁTKY?

Vyberte si ktorúkoľvek z viac ako 5 400 predajní a e-shopov, kde môžete nakupovať na splátky.

NÁJDITE OBCHOD

KONTAKTUJTE NÁS

Sme tu pre vás.

Napíšte nám

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440