Sídlo:
Consumer Finance Holding, a.s.
Hlavné námestie 12
060 01 Kežmarok
IČO: 35 923 130
zapísaná v OR OS Prešov, odd: Sa, vl.č. 10315/P

Korešpondenčná adresa:
Consumer Finance Holding, a.s.
divízia Kreditné karty
Ul. 29. augusta 3
058 01 Poprad

e-mail: quatrokarta@quatro.sk
Kontakt pre média: tlacove@cfh.sk

KONTAKTUJTE NÁS

Sme tu pre vás.

Napíšte nám

Odpovede dostanete aj na našej infolinke:

0850 123 440
voľba 4

Volania zo zahraničia

+421 248 555 222