Quatro Car

Kontakty

NAPÍŠTE NÁM

KONTAKTNÝ FORMULÁR
e-mail kontakt@vub.sk alebo použite kontaktný formulár
KONTAKTNÝ FORMULÁR

 

 

 

KOREŠPONDENČNÁ ADRESA:

Všeobecná úverová banka, a.s.
29. augusta 3
P.O.BOX 87 058 01 Poprad

ZAVOLAJTE NÁM

Infolinka 0850 123 000 Infolinka zo zahraničia +421 248 555 970

Infolinka dostupná 24 hodín denne

Zobrazované tel. číslo pre volania
zo služby Kontakt
02 4855 59 99

 

SÍDLO:

Všeobecná úverová banka, a.s. Mlynské nivy 1
829 90 Bratislava 25
IČO: 31 320 155

Všeobecná úverová banka, a.s. (ďalej len „VÚB“) oznamuje Klientovi nasledovné informácie:

1. VÚB je zapísaná ako samostatný finančný agent v podregistroch poskytovania úverov, úverov na bývanie ,spotrebiteľských úverov a poistenia alebo zaistenia a ako viazaný finančný agent v podregistri poistenia alebo zaistenia vedenom NBS pod registračným číslom 26796. 
2. VÚB má uzatvorené zmluvy o sprostredkovaní poistenia s nasledujúcimi inštitúciami: Poisťovňa Cardif Slovakia, a.s., Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Amslico poisťovňa - Alico, a.s. a Generali Slovensko poisťovňa a.s. – všetky zmluvy majú nevýhradnú povahu. Spoločnosť nemá kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach týchto osôb.
3. Osoby uvedené v bode 2 ani osoby ovládajúce tieto osoby nemajú kvalifikovanú účasť na základnom imaní ani na hlasovacích právach VÚB.

Nebankový register, Informácia o spracúvaní osobných údajov v Spoločnom registri bankových informáciíInformácie o poistení

Zavolajte nám 0850 123 000
Infolinka dostupná 24 hodín denne
Infolinka zo zahraničia +421 248 555 970
Sme tu pre vás kontakt@vub.sk
Nájdete nás aj na