Quatro Car

ODKLAD SPLÁTOK

Neviete splácať úver? Znížil sa Vám príjem?
Odložte si splátky na neskôr.

VÚB banka si plne uvedomuje neľahkú situáciu klientov, ktorí sa dostali do zložitej finančnej situácie a nevedia splácať svoje záväzky. Ku každému takémuto klientovi pristupujeme individuálne a vieme poskytnúť posun splátok – odklad splátok.

Ako požiadať o odklad?

O štandardný odklad splátok v zmysle bankových podmienok si môžete požiadať na ktorejkoľvek pobočke VÚB alebo na službe Kontakt 0850 123 000.

Čo nastane po skončení odkladu?

Po skončení odkladu je potrebné pokračovať v splácaní úveru v pravidelných mesačných splátkach v stanovenom termíne.

Dobré vedieť

  • V prípade, ak požiadate o odklad splátok, táto informácia bude uvedená aj v úverovom registri.
  • Odklad splátok neznamená ich odpustenie, pomôže vám však zvládnuť ťažšie obdobie.
  • Úver sa bude počas odkladu naďalej úročiť úrokovou sadzbou dojednanou vo Vašej zmluve, pričom nezaplatené úroky a poistné naakumulované za obdobie povoleného odkladu splátok budú splatné ako prvé v poradí po uplynutí plánovaného odkladu splátok.

 

Mohlo by vás zaujímať

 

Prečo je dobré banku včas informovať, že mám problém so splácaním?

Môžete tak predísť neskorším možným komplikáciám a prípadnému vymáhaniu.

Koľko ma bude odklad stáť?

Zabezpečenie odkladu splátok je bez poplatku. Všetky ostatné zmeny sú spoplatnené podľa platného Cenníka.

 

NÁŠ TIP

Predvídajte! Odložte si každý mesiac aspoň pár eur, podľa toho koľko vám dovoľuje váš finančný rozpočet. A vytvorte si tak finančnú rezervu, ktorou dokážete pokryť 1-2 splátky pri neočakávaných situáciách.

 

 

Zavolajte nám 0850 123 000
Infolinka dostupná 24 hodín denne
Infolinka zo zahraničia +421 248 555 970
Sme tu pre vás kontakt@vub.sk
Nájdete nás aj na