Quatro Car

ODKLAD SPLÁTOK

Neviete splácať úver po odklade splátok?

VÚB banka si plne uvedomuje neľahkú situáciu klientov, ktorí sa dostali do zložitej finančnej situácie a nevedia splácať svoje záväzky. Ku každému takémuto klientovi pristupujeme individuálne a vieme poskytnúť viacero možností, ako mu v tejto situácii pomôcť. V tomto období pri odkladoch registrujeme dve skupiny klientov, takých, ktorí ešte nepožiadali o legislatívny odklad splátok a takých, ktorým sa odklad skončil, no už vedia, že budú mať problém opäť splácať svoj úver.

Klienti, ktorí ešte nevyužili legislatívny odklad splátok

Ak ste ešte nevyužili možnosť odkladu splátok z dôvodu Covid-19, potom môžete o tento odklad požiadať týmito spôsobmi:

Viac informácií k legislatívnemu odkladu splátok nájdete TU.
 

Klienti, ktorí už využili legislatívny odklad splátok

Ak už ste odklad z dôvodu Covid-19 mali (buď Vám už skončil alebo Vám bude končiť v najbližších dňoch) a stále Vám Vaša situácia neumožňuje pokračovať v splácaní Vášho úveru, máte možnosť požiadať o štandardný odklad splátok v zmysle bankových podmienok.

O štandardný odklad splátok je možné požiadať na ktorejkoľvek pobočke našej banky. Ak sa potrebujete poradiť, alebo ak si prajete dohodnúť stretnutie na Vami vybranej pobočke, prosím, kontaktuje našu infolinku.

 

 

Zavolajte nám 0850 123 000
Infolinka dostupná 24 hodín denne
Infolinka zo zahraničia +421 248 555 970
Sme tu pre vás kontakt@vub.sk
Nájdete nás aj na