Quatro Car

ODKLAD SPLÁTOK

Odklad splátok

Súčasná situácia zásadne zmenila mnohým našim klientom životnú situáciu, pre ktorú majú
problém splácať svoje záväzky. U nás si splátky odložíte až na 9 mesiacov.


Aký je postup?

Vyplňte formulár presne podľa inštrukcií. Pozor, ak bude formulár chybne vyplnený, nemôže ho banka akceptovať. Ak je formulár vyplnený správne, banka Vás bude informovať o výsledku do 30 dní od podania žiadosti.

UPOZORNENIE! Formulár sa netýka leasingových zmlúv.
V prípade zadania žiadosti o odklad splátok QuatroCar a VÚB leasing,
navštívte stránku www.quatrocar.sk alebo www.vubleasing.sk.

 

 

Vysvetlivky k poliam

Typ úveru: vyberte jednu z možností, pre ktorý úver odklad požadujete
Číslo úveru: poslali sme Vám sms s číslom Vášho úveru, alebo číslo úveru nájdete vo Vašej úverovej zmluve. Pre spotrebné úvery je jeho tvar XXXXXXX11DDMMRR . Pre hypotekárne úvery je jeho tvar 001/XXXXXX/RR-XXX/000.
Pre Quatro splátkový predaj a Quatro Pôžičky (pôžičky Slovenskej požičovne) je tvar: XXXXXXXXXX
Pre Hypopôžičky je tvar: XXXXXXX
Počet mesiacov odkladu: vyberte jednu z možností 1-9 mesiacov

Doba splatnosti: Zachovanie doby splatnosti znamená, že dátum poslednej splátky Vášho úveru sa oproti pôvodnému splátkovému plánu nezmení. Zároveň to však znamená, že pôvodná výška splátky sa zvýši a teda po skončení odkladu splátok to viac zaťaží Váš  mesačný rozpočet.

Meno a priezvisko, rodné číslo a datum narodenia: tak ako ho mate uvedené v občianskom preukaze, skontrolujte si preklepy

Adresa trvalého pobytu: doplňte ju tak, ako ju máte v občianskom preukaze. Ak bývate na inej adrese ako na svojej trvalej, označte si aj možnosť doplnenia adresy na preberanie listových zásielok, teda svoju korešpondenčnú adresu.

Telefónne číslo : skontrolujte si jeho správnosť a vyplňte ho podľa vzoru.

E-mailová adresa: tá je veľmi dôležitá. Skontrolujte si, prosím, jej správnosť, pretože prostredníctvom nej budeme s Vami komunikovať.


Najčastejšie kladené otázky

Kto môže požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok môže požiadať klient, ktorý sa dostal do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu. Žiadateľ nesmie byť v omeškaní so splácaním splátok viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nesmie byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere.

 

Vzor ako vyplniť tlačivo o žiadosti

O odklad splátok treba požiadať prostredníctvom elektronického formuláru na tejto stránke. V žiadosti vyplníte požadované údaje a uvediete aj dĺžku trvania odkladu splátok. Keďže chceme v súčasnej situácii čo najviac zjednodušiť posielanie žiadostí, je možné ju podať bez nutnosti návštevy pobočky. Stačí elektronickú žiadosť vyplniť na tejto stránke a odoslať do banky.

 

Čoho sa odklad splátok netýka?

Odklad splácania úveru sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo na kreditnú kartu.

 

Budem mať problém pri získaní ďalšieho úveru?

Odložené splátky z dôvodu pandémie sa pre účely úverového registra nebudú považovať za omeškané. Tento dôvod odkladu splátok nebude mať negatívny dopad na možnosť čerpať nový úver po skončení odkladu splátok.

 

Odloženie splátok sa nerovná zrušeniu splátok

Po schválení žiadosti vás budeme písomne informovať o všetkých podmienkach pri odklade splátok. Počas odkladu splátok sa bude úver naďalej úročiť, po vypršaní lehoty odkladu splátok budú tieto úroky rozvrhnuté do splátok úveru splatných po uplynutí odkladu. Všetky informácie o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o celkovej výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu vám zašleme.
Ak máte zmluvne dohodnuté poistenie úveru, nehnuteľnosti alebo domácnosti napríklad v prípade Hypopôžičky, poistenie je potrebné splácať aj naďalej.

Pre splátkový predaj Quatro a Quatro pôžičky (pôžičky Slovenskej požičovne) platí, že poistenie schopnosti splácať splátky počas odkladu neplatíte a poistenie bude zahrnuté do prvej splátky po odklade.

 

Budem musieť platiť nejaký poplatok za žiadosť?

S podaním žiadosti však nie sú spojené žiadne administratívne poplatky.

 

Kedy vám príde odpoveď či bola vaša žiadosť schválená?

Banka má na spracovanie vašej žiadosti 30 dní. Chápeme, že sa vám to môže zdať veľa, ale za posledné dva týždne sa na banku so žiadosťou o odklad splátok obrátilo viac ako 9-tisíc klientov (fyzických aj právnických osôb) a niekoľkonásobne viac sa o možnosti odkladu informovalo.

Naši kolegovia urobia maximum, aby sme v čo najkratšom čase odpovedali každému z vás, ale prosíme vás o trpezlivosť.


Mám hypotéku, spotrebný úver - môžem požiadať o odklad splátok pri všetkých úveroch?

V prípade, že máte napr. úver na bývanie a súčasne aj spotrebiteľský úver, môžete požiadať o odklad splátok pri všetkých týchto úveroch, avšak ku každému úveru musíte podať samostatnú žiadosť o odklad.


Čo ak som nestihol uhradiť poslednú splátku pred podaním žiadosti?

Ak ste neuhradili splátku, ktorej splatnosť bola nie viac ako 30 dní pred dňom podania žiadosti o odklad, odložíme vám aj splatnosť tejto splátky. Lehota odkladu začne plynúť dňom splatnosti tejto neuhradenej splátky. Žiadosť o odklad je možné podať len raz.

 

Keď si odložím splátky úveru, čo bude s poistením, ktoré k úveru mám?

Poistenie úveru pri odklade splátok nezaniká.  Poistenie počas odkladu pri Quatro splátkovom predaji a pri Quatro pôžičkách (pôžičky Slovenskej požičovne) neplatíte. Poistenie bude zahrnuté do prvej splátky po odklade. Pri Hypopôžičkách je potrebné aj počas odkladu platiť poistenie.

 

 

Zavolajte nám 0850 123 440
Infolinka v pracovných dňoch od 7:30 – 18:00
Infolinka zo zahraničia +421 248 555 980
Sme tu pre vás quatro@quatro.sk
Nájdete nás aj na