Quatro Car

ODKLAD SPLÁTOK

Odklad splátok lex korona

Napriek postupnému oživovaniu ekonomiky na Slovensku vnímame, že sa mnohým z vás skomplikovala situácia kvôli zníženému príjmu alebo v horšom prípade ste stratili zamestnanie. Zároveň sa snažíme byť vo svojich výdavkoch opatrní a míňame len na to najnutnejšie. Záleží nám na vás a preto vám ponúkame riešenia, ako zvládnuť dočasné finančné ťažkosti.

Môžete požiadať o odklad splátok?

O odklad splátok úveru na obdobie v maximálnej dĺžke 9 mesiacov môže požiadať každá fyzická osoba, ktorá sa dostala do finančných problémov z dôvodu pandémie koronavírusu.

DȎLEŽITÉ: Žiadosť o odklad k jednotlivým úverom je možné podať len raz.

Pre odklad lízingových splátok máme pripravený formulár na webe VÚB Leasingu, pre Quatro Car na tejto webovej adrese.

Odklad splátok vybavíte jednoducho aj prostredníctvom Internet bankingu. Keďže vám chceme byť čo najviac nápomocní, predvyplnili  sme za vás žiadosť o odklad splátok. Vďaka overeniu klienta je vybavenie odkladu skutočne rýchle.

Dôležité je vedieť, že, nesmiete byť v omeškaní so splácaním úveru viac ako 30 kalendárnych dní ku dňu doručenia žiadosti. Rovnako nemôžete byť v omeškaní so sumou najmenej 100 eur pri inom úvere.

Ktorých úverov sa odklad splátok týka?

Odklad splátok sa týka hypotéky (Hypopôžičky), spotrebných úverov (Quatro pôžičky a pôžičky Slovenskej požičovne) a splátkového predaja Quatro. Splátky môžete odložiť aj za viacero úverov, za každý však musíte vyplniť žiadosť samostatne. V prípade lízingového predaja môžete požiadať o odklad splátok lízingu o 3 mesiace s možnosťou požiadať o predĺženie o ďalšie 3 mesiace, čiže až na 6 mesiacov.

Odklad sa nevzťahuje na úvery poskytnuté formou povoleného prečerpania alebo na kreditnú kartu. V prípade problémov so splácaním nás, prosím, kontaktujte.


Odloženie splátok neznamená zrušenie splátok

Je dôležité myslieť na to, že počas odkladu splátok sa bude váš úver naďalej úročiť. Po vypršaní lehoty odkladu budú tieto úroky rozvrhnuté do ďalších splátok úveru. Detailné informácie o úročení úveru počas obdobia odkladu splátok, o celkovej výške úrokov, či informácie o postupe po skončení odkladu, vám zašleme po schválení žiadosti.

Keď si odložím splátky úveru, čo bude s poistením, ktoré k úveru mám?

Poistenie úveru pri odklade splátok nezaniká.  Poistenie počas odkladu pri Quatro splátkovom predaji a pri Quatro pôžičkách (pôžičky Slovenskej požičovne) neplatíte. Poistenie bude zahrnuté do prvej splátky po odklade. Pri Hypopôžičkách je potrebné aj počas odkladu platiť poistenie.

Koľko budem platiť po odklade?

Ak si chcete orientačne vypočítať, ako budú vyzerať vaše splátky po odklade, využite našu kalkulačku.

Aký je postup odloženia splátok?

O odklad splátok môžete požiadať prostredníctvom elektronického formulára alebo priamo v Internet bankingu. V žiadosti vyplníte požadované údaje a uvediete aj dĺžku trvania odkladu splátok, ktorá môže byť maximálne 9 mesiacov. Žiadosť o odklad k jednotlivým úverom je možné podať len raz.

Vyplňte formulár presne podľa nižšie uvedených vysvetliviek. Ak totiž bude formulár vyplnený chybne, banka ho nebude môcť akceptovať. Ak je formulár vyplnený správne, banka vás bude informovať o výsledku najneskôr do 30 dní od podania žiadosti.

Upozornenie! Formulár sa netýka lízingových zmlúv.

 

Nemusíte odkladať splátky, ak máte úver poistený

Nepotrebujete riešiť odklad splátok, pokiaľ máte vašu pôžičku, splátkový predaj alebo hypotéku poistenú na ochranu pred nepredvídanými životnými situáciami, akými sú strata zamestnania, pracovná neschopnosť alebo ošetrovanie člena rodiny (OČR).

Ako zistím či sa moja poistka úveru vzťahuje na splátky?

Spoločnosťou BNP Paribas Cardif Poisťovňa, s ktorou na poistení úverov spolupracujeme, vyšla svojim klientom v ústrety a rozšírila poistnú ochranu aj na tieto aktuálne prípady. Zároveň zjednodušila procesy, minimalizoval sa počet požadovaných dokladov a umožnila hlásiť poistné udalosti e-mailom alebo telefonicky (+421 2 5824 0011).

Ako nahlásim poistnú udalosť - požiadam o preplácanie splátok?

Pre nahlásenie poistnej udalosti je potrebné vyplniť príslušné tlačivo „Oznámenie poistnej udalosti“, podpísať odfotiť/naskenovať a zaslať na email cardifslovakia@cardif.com spolu s požadovanými dokladmi na ňom uvedenými.

Nariadená karanténa (doma aj v zahraničí) nie je automatickým dôvodom pre vznik poistnej udalosti a výplaty poistného plnenia. Ak však počas nariadenej karantény poistná udalosť vznikne (napr. klientovi je uznaná pracovná neschopnosť obvodným lekárom), stáva sa dôvodom na poistné plnenie.

Vysvetlivky k poliam vo formulári:

Typ úveru: Vyberte si jednu z možností, pre aký úver požadujete odklad.
Číslo úveru: Číslo úverovej zmluvy nájdete vo Vašej úverovej zmluve.
Pre spotrebné úvery je jeho tvar vo väčšine prípadov XXXXXXX11DDMMRR.
Pre hypotekárne úvery je jeho tvar 001/XXXXXX/RR-XXX/000.
Počet mesiacov odkladu: Vyberte si jednu z možností, a to 1 až 9 mesiacov. Doba odkladu splátok znamená počet mesiacov, počas, ktorý nebudete musieť uhrádzať splátku úveru okrem poistného.

  • Doba splatnosti:
    Predĺženie doby splatnosti znamená, že úver budete splácať dlhšie a teda posledná splátka Vášho úveru sa posunie o príslušný počet mesiacov. Predĺženie doby splatnosti výrazne zmierňuje dopad odkladu splátok na výšku mesačnej splátky, ktorú budete platiť po skončení odkladu splátok, ale zároveň to zvyšuje celkové náklady spojené s úverom, nakoľko na úrokoch zaplatíte viac.
  • Zachovanie doby splatnosti znamená, že dátum poslednej splátky Vášho úveru sa oproti pôvodnému splátkovému plánu nezmení. Zároveň to však znamená, že pôvodná výška splátky sa zvýši a teda po skončení odkladu splátok to viac zaťaží Váš mesačný rozpočet.

Meno a priezvisko, rodné číslo a dátum narodenia: Doplňte ich tak, ako máte tieto údaje uvedené v občianskom preukaze. Skontrolujte si prosím správnosť vyplnených údajov.
Adresa trvalého pobytu: Doplňte ju tak, ako ju máte v občianskom preukaze. Ak bývate na inej adrese ako na svojej trvalej, označte si aj možnosť doplnenia adresy na preberanie listových zásielok, teda svoju korešpondenčnú adresu.
Korešpondenčná adresa: Uveďte adresu, na ktorej sa zdržiavate a preberáte úradnú, poprípade inú listovú zásielku. Na túto adresu Vám bude zaslaný nový splátkový kalendár po vypršaní odkladu.
Telefónne číslo: Skontrolujte si jeho správnosť a vyplňte ho podľa vzoru.
E-mailová adresa: Tá je veľmi dôležitá. Skontrolujte si, prosím, jej správnosť, pretože prostredníctvom nej budeme s Vami komunikovať. 

INFORMÁCIA K ODKLADU SPLÁTOK

 

Zavolajte nám 0850 123 000
Infolinka dostupná 24 hodín denne
Infolinka zo zahraničia +421 248 555 970
Sme tu pre vás kontakt@vub.sk
Nájdete nás aj na