Quatro Car

Quatro pre developerov

Implementácia Quatro

Vitajte v Quatre, šikovné a rýchle nakupovanie na splátky.

Nájdete tu všetky potrebné informácie a sprievodcu implementáciou Quatro splátkového predaja na váš e-shop.

 

Autorizácia volania

 • Prístupové údaje Quatro a ako ich získať?

  Ak ste našim obchodným partnerom, vytvorili sme vám jedinečné prístupové údaje, ktoré by ste mali mať k dispozícií.

  V prípade ak svoje prístupové údaje nemáte, prípadne ste ich zabudli, kontaktujte vášho obchodného zástupcu.
   

  Kód predajne: napr. I0001

  Bezpečnostný kľúč: napr. wPjkv7
   

  Prístup do aplikácie Qpartner: login, password

   

  Na odkaze http://qpartner.quatro.sk/ nájdete kompletný prehľad zmlúv z vášho eshopu s jednotlivými stavmi.

 

Akou metódou šifrovať
bezpečnostný podpis?

URL

Splátkovať s Quatrom je veľmi jednoduché. Volanie služieb Quatro prebieha
vyskladavaním špecifickej url adresy.

V tejto časti nájdete všetky potrebné informácie ako na to.

 

Na vašom e-shope by mal mať zákazník k dispozícií:

 • Informácia o splátkovom predaji cez Quatro 
  krátka informácia, že ako e-shop poskytujete splátkový predaj cez Quatro. Ideálne v sekcii platby a doprava alebo formou banneru na hlavnej stránke webu. Ak požadujete detailnejší popis procesu online nákupu na splátky, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
   
 • Quatro informatívna kalkulačka
  tlačidlo s preklikom, ktorým sa otvorí kalkulačka je umiestnený v detaile produktu, po kliknutí sa načíta Quatro kalkulačka so splátkovými produktmi
   
 • Quatro – splátkový predaj
  tlačidlo alebo statický text sa zobrazí ako jedna z možností platby v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Po úspešnom a záväznom odoslaní objednávky je zákazník presmerovaný z košíka priamo alebo cez medzistránku do novej Quatro žiadosti o nákup na splátky.

Quatro informatívna kalkulačka

Rozmer: 345x38px
Rozmer: 141x30px
Rozmer: 140x31px
Rozmer: 187x39px
Rozmer: 187x41px
Rozmer: 237x46px
Rozmer: 140x31px
Rozmer: 345x36px
 • Odporúčame aby ste si na svoju stránku umiestnili grafické tlačidlo , prosím vyberte si jednu z možností:

Quatro kalkulačka URL script

 • Povinné parametre Quatro kalkulačky

  Kód predajne - nahraďte Vám prideleným kódom predajne (napr. I001)
  Cena tovaru - cena tovaru s DPH

 

 • Spôsob implementácie Quatro kalkulačky v novom okne
   

  <script>
  function quatroKalkulackaPopup(kodPredajne, cenaTovaru, kodTovarovejAkcie) {
   var width = 520;
   var height = 800;
   var left = (screen.width/2)-(width/2);
   var top = (screen.height/2)-(height/2);
   var url = "https://quatro.vub.sk/kalkulacka/"+kodPredajne+"?cenaTovaru="+cenaTovaru+(tovarovaAkcia ? "&tovarovaAkcia=" + kodTovarovejAkcie : "");
   return window.open(url, "Quatro Kalkulačka", 'location=yes,menubar=no, scrollbars=yes,status=yes, width='+width+', height='+height+', top='+top+', left='+left);
  } 
  </script>
  
  <a onclick="quatroKalkulackaPopup("A009", "250,99");">
   <img src="{src}" alt="quatro kalkulačka">
  </a>

   

 

 • Spôsob implementácie Quatro Kalkulačky v modálnom (pop-up) okne

  <iframe title="Quatro kalkulacka" src="http://quatro.vub.sk/kalkulacka/{kód-predajne}?cenaTovaru=2145" width="100%" height="800px"></iframe>
   

Vzor URL Quatro kalkulačka: https://quatro.vub.sk/kalkulacka/I001?cenaTovaru=658

Parameter

Typ

Povinný údaj Počet znakov Popis

{kód-predajne}

string

Áno

10 Kód predajne

cenaTovaru

number

Áno

7 Cena tovaru

 

Quatro - splátkový predaj

Quatro platobná metóda – bude jedna z platobných možností v košíku objednávky v sekcii Platba, po jej výbere a záväznom odoslaní objednávky v košíku je klient presmerovaný do prostredia Quatro žiadosti. Celková cena objednávky v košíku musí byť v rozmedzí od 100,00€ do 10000,00€. Počet položiek nie je obmedzený. 

Názov tovaru v tvare "kategória - výrobca - typ". Tento parameter sa bude zobrazovať na zmluvnej dokumentácii ako predmet úveru, čo podlieha pravidlám nastavením NBS o predmete financovania úveru.

Vzor 1:

Televízory - Samsung - UHD47U123456

Vzor 2:

Práčka - Whirlpool - AKG 456, Chladničky - Beko - DJ548, Služby - Predĺžená záruka - 24 mesiacov

Vzor 3:

Dovolenka - All Inclusiv Premium - Bali 10 dni, Car rent - Nissan - 10 dní

 

UPOZORNENIE:

Do predmetu nepatria položky z objednávky typu: poštovné, zľavové kupóny, príspevky na dobročinné organizáce, avšak hodnoty týchto doplnokových služieb sa zaratávajú do parametra "suma".

Quatro - splátkový predaj URL script

Kód predajne - nahraďte Vám prideleným kódom predajne (napr. I001)
Cena tovaru - celková cena tovaru v košíku s DPH
Meno - meno klienta z objednávky v košíku
Priezvisko - priezvisko klienta z objednávky v košíku
E-mail - e-mailová adresa klienta z objednávky v košíku
Predmet - predmet financovania (napr. Mobilný telefón)
Názov - názov tovaru (napr. Iphone XS 256GB)

 

Vzor URL Quatro splátkový predaj: https://quatro.vub.sk/applications?cisloOZ=I001token=eyJhbGciOiJIUzI1NiIsII6IkpvaG4gRG9lIiwiaWF0IjoxNTE2MjM5MDIyfQ.SflKxwRJSMeKKF2QT4fwpMeJf36POk6yJV_adQssw5c

 

Parameter Typ Povinný údaj Počet znakov  Popis
cisloOZ

String

Áno

10

 Kód predajne

sign

String

Áno

100

 Podpis požiadavky - viac v Autorizacia - generovanie podpisu

 

 

Ako pracovať s bezpečnostným
podpisom?

 • Pre vygenerovanie podpisu sa použije reťazec, ktorý je vygenerovaný zo všetkých vstupných parametrov posielaných v URL linke, okrem "sign" parametra a bezpečnostného kľúča.

{code}

Povinné parametre

HEADER

{
 "alg": "HS256",
 "typ": "JWT"
}

PAYLOAD

{
  "cisloOZ": "W00001",
  "idobj": "OBJ123456",
  "callback": "https://www.moj-eshop.sk/quatro-callback?idobj=OBJ123456&",
  "meno": "Zakaznik Meno",
  "priezvisko": "Zakaznik Priezvisko",
  "email": "zakaznik_email@vub.sk",
  "predmet": "Monitory - Dell - HD24123456",
  "suma": 444.44,
  "iat": 1516239022
}

VERIFY SIGNATURE

HMACSHA256(
 base64UrlEncode(HEADER) + "." +
 base64UrlEncode(HEADER),
 BEZPECNOSTNY_KLUC
) 

{code}

Parameter Typ Povinný údaj Počet znakov  Popis
idobj

String

Áno

50

 Číslo/kód vašej objednávky

cisloOZ

String

Áno

10

 Kód predajne

callback

String

Nie

250

 Presmerovanie na vašu URL adresu s výsledkom schvalovania (schvalenie/zamietnutie)

meno

String

Nie

50

Meno klienta

priezvisko

String

Nie

50 Priezvisko klienta
email

String

Áno

100

Email klienta

sign

String

Áno

100

Podpis požiadavky - viac v Autorizacia - generovanie podpisu

predmet

String

Áno

250

Názov tovaru v tvare "kategória - výrobca - typ"

Vzor 1:

Televízory - Samsung - UHD47U123456

Vzor 2:

Práčka - Whirlpool - AKG 456, Chladničky - Beko - DJ548, Služby - Predĺžená záruka - 24 mesiacov

Vzor 3:

Dovolenka - All Inclusiv Premium - Bali 10 dni, Car rent - Nissan - 10 dní

suma
Number Áno 7

Celková cena objednávky s DPH (vrátane uplatnení zliav, dopravy a pod.)


 

 • Metodika na vyhodnotenie správnosti zaslaného podpisu prebieha na našej strane podobným spôsobom ako pri jeho generovaní. Z parametrov zadaných v URL, okrem "sign" parametra, vyskladáme požadovaný reťazec, podľa parametra "cisloOZ" použijeme bezpečnostný kľúč, vygenerujeme podpis a porovnáme ho s hodnotou, ktorá prišla v URL linke v parametri "token".

API

Táto čast obsahuje informácie ako využiť API volania rozhrania Quatro.

 

Na vašom e-shope by mal mať zákazník k dispozícií:

 • Informácia o splátkovom predaji cez Quatro 
  krátka informácia, že ako e-shop poskytujete splátkový predaj cez Quatro. Ideálne v sekcii platby a doprava alebo formou banneru na hlavnej stránke webu. Ak požadujete detailnejší popis procesu online nákupu na splátky, obráťte sa na svojho obchodného zástupcu.
   
 • Quatro informatívna kalkulačka
  tlačidlo s preklikom, ktorým sa otvorí kalkulačka je umiestnený v detaile produktu, po kliknutí sa načíta Quatro kalkulačka so splátkovými produktmi
   
 • Quatro – splátkový predaj
  tlačidlo alebo statický text sa zobrazí ako jedna z možností platby v nákupnom košíku pred odoslaním objednávky. Po úspešnom a záväznom odoslaní objednávky je zákazník presmerovaný z košíka priamo alebo cez medzistránku do novej Quatro žiadosti o nákup na splátky

Quatro informatívna kalkulačka

Quatro informatívna kalkulačka – odporúčame aby ste si na svoju stránku umiestnili grafické tlačidlo a my zabezpečíme automatickú aktualizáciu. To znamená. ak máme Quatro kampaň, tak budete mať vždy aktuálne vizuály. Ak kampaň skončí budete mať vizuály so všeobecným Quatrom.

Získanie produktov

Všetky requesty voči API sú podpisané BASIC AUTH. Do podpisu vstupuje {kod_predajcu} a {bezpecnostny_kluc}.

 

Request

$ curl 'http://quatro-calculator.test.cfh.sk/api/v1/stores/A009/products?sellingPrice=12123.33' -i -X GET \ -H 'Accept: application/json'

 

Respond

HTTP/1.1 200 OK Content-Type: application/json Content-Length: 1826 [ { "type" : "fixed-installment", "enabled" : true, "code" : "q-fixed-installment", "insurance" : false, "name" : "Pevná splátka", "description" : "Vyberte si výšku splátky", "firstPaymentAmount" : { "type" : "range-decimal", "min" : 5159.33, "max" : 6061.67, "default" : 5159.33 }, "installment" : { "type" : "list-decimal", "list" : [ 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 110.0, 120.0, 130.0 ], "default" : 10.0 } }, { "type" : "fixed-period", "enabled" : true, "code" : "q-smart-installment", "insurance" : true, "name" : "Šikovná splátka", "description" : "Vyberte si dobu splácania", "firstPaymentAmount" : { "type" : "range-decimal", "min" : 2123.33, "max" : 6061.67, "default" : 2123.33 }, "installment" : { "type" : "range-integer", "min" : 6, "max" : 96, "default" : 6 } }, { "type" : "fixed-period", "enabled" : true, "code" : "q-forgiven-installment", "insurance" : false, "name" : "Uhradenie splátky za klienta", "description" : "Akcia", "firstPaymentAmount" : { "type" : "range-decimal", "min" : 2123.33, "max" : 6061.67, "default" : 2123.33 }, "installment" : { "type" : "range-integer", "min" : 6, "max" : 96, "default" : 6 } }, { "type" : "fixed-period", "enabled" : true, "code" : "q-smart-zero-increase", "insurance" : true, "name" : "%0 navýšenie", "description" : "Akcia", "firstPaymentAmount" : { "type" : "range-decimal", "min" : 2123.33, "max" : 2424.67, "default" : 2123.33 }, "installment" : { "type" : "range-integer", "min" : 6, "max" : 24, "default" : 6 } } ]

 

1. Info

Response fields

Path Type Description

[].type

String

type of product

[].code

String

code of product

[].enabled

Boolean

can be turned off if the loanAmount is too low or too high

[].insurance

Boolean

whether the store can claim an insurance installment on the product

[].name

String

name of product

[].description

String

description of product

[].firstPaymentAmount.type

String

type of first payment’s setting

[].firstPaymentAmount.default

Number

default value of first payment amount

[].firstPaymentAmount.min

Number

min value of first payment amount

[].firstPaymentAmount.max

Number

max value of first payment amount

[].installment.type

String

type of first installment’s setting

[].installment.default

Number

default value of installment count

[].installment.min

Number

min value of first installment count - if type is range-integer

[].installment.max

Number

max value of first installment count - if type is range-integer

[].installment.list[]

Array

array of installment amount - if type is list-decimal

2. Get products

Get all products that have been added to store

Curl request

$ curl 'http://quatro-calculator.test.cfh.sk/api/v1/stores/A009/products?sellingPrice=12123.33' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'

Path parameters

Table 1. /api/v1/stores/{storeCode}/products
Parameter Description

storeCode

Code of store

Request parameters

Parameter Description

sellingPrice

Selling price

HTTP request

GET /api/v1/stores/A009/products?sellingPrice=12123.33 HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 1826 

[ {
 "type" : "fixed-installment",
 "enabled" : true,
 "code" : "q-fixed-installment",
 "insurance" : false,
 "name" : "Pevná splátka",
 "description" : "Vyberte si výšku splátky",
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 5159.33,
  "max" : 6061.67,
  "default" : 5159.33
 },
 "installment" : {
  "type" : "list-decimal",
  "list" : [ 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 110.0, 120.0, 130.0 ],
  "default" : 10.0
 }
}, {
 "type" : "fixed-period",
 "enabled" : true,
 "code" : "q-smart-installment",
 "insurance" : true,
 "name" : "Šikovná splátka",
 "description" : "Vyberte si dobu splácania",
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 2123.33,
  "max" : 6061.67,
  "default" : 2123.33
 },
 "installment" : {
  "type" : "range-integer",
  "min" : 6,
  "max" : 96,
  "default" : 6 
 }
}, {
 "type" : "fixed-period",
 "enabled" : true,
 "code" : "q-forgiven-installment",
 "insurance" : false,
 "name" : "Uhradenie splátky za klienta",
 "description" : "Akcia",
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 2123.33,
  "max" : 6061.67,
  "default" : 2123.33
 },
 "installment" : {
  "type" : "range-integer",
  "min" : 6,
  "max" : 96,
  "default" : 6 
 }
}, {
 "type" : "fixed-period",
 "enabled" : true,
 "code" : "q-smart-zero-increase",
 "insurance" : true,
 "name" : "%0 navýšenie",
 "description" : "Akcia",
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 2123.33,
  "max" : 2424.67,
  "default" : 2123.33
 },
 "installment" : {
  "type" : "range-integer",
  "min" : 6,
  "max" : 24,
  "default" : 6 
 }
} ]

3. Get products with goods action

Get all products with goods action that have been added to store

Curl request

$ curl 'http://quatro-calculator.test.cfh.sk/api/v1/stores/A007/products?sellingPrice=12123.33&goodsActionCode=q-smart-zero-increase' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'

Path parameters

Table 1. /api/v1/stores/{storeCode}/products
Parameter Description

storeCode

Code of store

Request parameters

Parameter Description

sellingPrice

Selling price

goodsActionCode

Goods action code

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products?sellingPrice=12123.33&goodsActionCode=q-smart-zero-increase HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 1393 

[ {
 "type" : "fixed-period",
 "enabled" : true,
 "code" : "q-smart-zero-increase",
 "insurance" : true,
 "name" : "%0 navýšenie",
 "description" : "Akcia",
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 2123.33,
  "max" : 2424.67,
  "default" : 2123.33
 },
 "installment" : {
  "type" : "range-integer",
  "min" : 6,
  "max" : 24,
  "default" : 6 
 }
}, {
 "type" : "fixed-period",
 "enabled" : true,
 "code" : "q-smart-installment",
 "insurance" : false,
 "name" : "Šikovná splátka",
 "description" : "Vyberte si dobu splácania",
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 2123.33,
  "max" : 6061.67,
  "default" : 2123.33
 },
 "installment" : {
  "type" : "range-integer",
  "min" : 6,
  "max" : 96,
  "default" : 6 
 }
}, {
 "type" : "fixed-installment",
 "enabled" : true,
 "code" : "q-fixed-installment",
 "insurance" : true,
 "name" : "Pevná splátka",
 "description" : "Vyberte si výšku splátky",
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 5159.33,
  "max" : 6061.67,
  "default" : 5159.33
 },
 "installment" : {
  "type" : "list-decimal",
  "list" : [ 10.0, 15.0, 20.0, 25.0, 30.0, 35.0, 40.0, 45.0, 50.0, 60.0, 70.0, 80.0, 90.0, 100.0, 110.0, 120.0, 130.0 ],
  "default" : 10.0
 }
} ]

Limits

4. Get limits

Get limit of product

Curl request

$ curl 'http://quatro-calculator.test.cfh.sk/api/v1/stores/A007/products/q-fixed-installment/limits?sellingPrice=456.98&firstPaymentAmount=12.56' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'

Path parameters

Table 1. /api/v1/stores/{storeCode}/products/q-fixed-installment/limits
Parameter Description

storeCode

Code of store

Request parameters

Parameter Description

sellingPrice

selling price

firstPaymentAmount

amount of first payment

Response fields

Path Type Description

[]installmentAmount

Number

installment amount

[]firstPaymentAmount.type

String

type of first payment’s setting

[]firstPaymentAmount.default

Number

default of down payment

[]firstPaymentAmount.min

Number

min down payment

[]firstPaymentAmount.max

Number

max down payment

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products/q-fixed-installment/limits?sellingPrice=456.98&firstPaymentAmount=12.56 HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 1122 

[ {
 "installmentAmount" : 10.0,
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 0.0,
  "max" : 100.0,
  "default" : 0.0
 }
}, {
 "installmentAmount" : 15.0,
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 0.0,
  "max" : 100.0,
  "default" : 0.0
 }
}, {
 "installmentAmount" : 20.0,
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 0.0,
  "max" : 100.0,
  "default" : 0.0
 }
}, {
 "installmentAmount" : 25.0,
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 0.0,
  "max" : 100.0,
  "default" : 0.0
 }
}, {
 "installmentAmount" : 30.0,
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 0.0,
  "max" : 100.0,
  "default" : 0.0
 }
}, {
 "installmentAmount" : 35.0,
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 0.0,
  "max" : 100.0,
  "default" : 0.0
 }
}, {
 "installmentAmount" : 40.0,
 "firstPaymentAmount" : {
  "type" : "range-decimal",
  "min" : 0.0,
  "max" : 100.0,
  "default" : 0.0
 }
} ]

Calculation

5. Info

Curl request

$ curl 'http://quatro-calculator.test.cfh.sk/api/v1/stores/A007/products/q-fixed-installment/calculate?sellingPrice=356.67&firstPaymentAmount=0.00&installmentAmount=10.00&insurance=NONE' -i -X GET \
  -H 'Accept: application/json'

Response fields

Path Type Description

firstPaymentInPercent

Number

percent of deposit

firstPaymentAmount

Number

amount of deposit

installmentCount

Number

count of installment

loanAmount

Number

amount of loan

totalCosts

Number

totalLoanAmount - loanAmount

withoutInsurance.installmentAmount

Number

amount of installment

withoutInsurance.lastInstallmentAmount

Null

last amount of installment

withoutInsurance.totalLoanAmount

Number

installmentAmount x installmentCount

withInsurance.installmentAmount

Number

amount of installment with insurance

withInsurance.lastInstallmentAmount

Null

last amount of installment with insurance

withInsurance.totalLoanAmount

Number

installmentAmount x installmentCount with insurance

withInsurance.monthlyInsuranceAmount

Number

withInsurance.installmentAmount - withoutInsurance.installmentAmount

withInsurance.type

String

type of insurance

rates.interest

Number

interest rate

rates.rpmn

Number

RPMN

rates.averageRpmn

Number

average RPMN

rates.rewardInPercent

Number

reward

rates.rewardInPercentBeforeRecalculation

Null

reward before recalculation

rates.maxRewardInPercent

Number

max reward

6. Calculate smart installment product

Calculate smart installment product

Path parameters

Table 1. /api/v1/stores/{storeCode}/products/q-smart-installment/calculate
Parameter Description

storeCode

Code of store

Request parameters

Parameter Description

sellingPrice

selling price

firstPaymentAmount

amount of first payment

installmentCount

count of installments

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products/q-smart-installment/calculate?sellingPrice=562.40&firstPaymentAmount=30.00&installmentCount=24 HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 686 

{
 "firstPaymentInPercent" : 5.33,
 "firstPaymentAmount" : 30.0,
 "installmentCount" : 24,
 "loanAmount" : 532.4,
 "totalCosts" : 105.28,
 "withoutInsurance" : {
  "installmentAmount" : 26.57,
  "lastInstallmentAmount" : null,
  "totalLoanAmount" : 637.68
 },
 "withInsurance" : {
  "installmentAmount" : 26.57,
  "lastInstallmentAmount" : null,
  "totalLoanAmount" : 637.68,
  "monthlyInsuranceAmount" : 0.0,
  "type" : "NONE"
 },
 "rates" : {
  "interest" : 18.5,
  "rpmn" : 20.16,
  "averageRpmn" : 15.12,
  "rewardInPercent" : 20.16,
  "rewardInPercentBeforeRecalculation" : 22.16,
  "maxRewardInPercent" : 20.16
 }
}

7. Calculate smart installment / zero increase

Path parameters

Table 1. /api/v1/stores/{storeCode}/products/q-smart-zero-increase/calculate
Parameter Description

storeCode

Code of store

Request parameters

Parameter Description

sellingPrice

selling price

firstPaymentAmount

amount of first payment

installmentCount

count of installments

insurance

type of insurance (NONE, A, B)

HTTP request

GET /api/v1/stores/A009/products/q-smart-zero-increase/calculate?sellingPrice=345.61&firstPaymentAmount=20.00&installmentCount=11&insurance=A HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 679 

{
 "firstPaymentInPercent" : 5.79,
 "firstPaymentAmount" : 20.0,
 "installmentCount" : 11,
 "loanAmount" : 325.61,
 "totalCosts" : 0.0,
 "withoutInsurance" : {
  "installmentAmount" : 29.61,
  "lastInstallmentAmount" : 29.51,
  "totalLoanAmount" : 325.61
 },
 "withInsurance" : {
  "installmentAmount" : 30.53,
  "lastInstallmentAmount" : 30.42,
  "totalLoanAmount" : 335.72,
  "monthlyInsuranceAmount" : 0.92,
  "type" : "A"
 },
 "rates" : {
  "interest" : 0.0,
  "rpmn" : 0.07,
  "averageRpmn" : 21.61,
  "rewardInPercent" : 3.45,
  "rewardInPercentBeforeRecalculation" : null,
  "maxRewardInPercent" : 38.1
 }
}

8. Calculate fixed installment product

Calculate fixed installment product

Path parameters

Table 1. /api/v1/stores/{storeCode}/products/q-fixed-installment/calculate
Parameter Description

storeCode

Code of store

Request parameters

Parameter Description

sellingPrice

selling price

firstPaymentAmount

amount of first payment

installmentAmount

amount of installment

insurance

type of insurance (NONE, A, B)

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products/q-fixed-installment/calculate?sellingPrice=356.67&firstPaymentAmount=0.00&installmentAmount=10.00&insurance=NONE HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 681 

{
 "firstPaymentInPercent" : 0.0,
 "firstPaymentAmount" : 0.0,
 "installmentCount" : 51,
 "loanAmount" : 356.67,
 "totalCosts" : 153.33,
 "withoutInsurance" : {
  "installmentAmount" : 10.0,
  "lastInstallmentAmount" : null,
  "totalLoanAmount" : 510.0
 },
 "withInsurance" : {
  "installmentAmount" : 10.0,
  "lastInstallmentAmount" : null,
  "totalLoanAmount" : 510.0,
  "monthlyInsuranceAmount" : 0.0,
  "type" : "NONE"
 },
 "rates" : {
  "interest" : 19.53,
  "rpmn" : 19.53,
  "averageRpmn" : 15.12,
  "rewardInPercent" : 19.53,
  "rewardInPercentBeforeRecalculation" : null,
  "maxRewardInPercent" : 20.16
 }
}

Calculation with insurance

9. Insurance type A

Calculate with type of insurance A

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products/q-fixed-installment/calculate?sellingPrice=456.98&firstPaymentAmount=12.56&installmentAmount=40.00&insurance=A HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 680 

{
 "firstPaymentInPercent" : 4.15,
 "firstPaymentAmount" : 18.98,
 "installmentCount" : 12,
 "loanAmount" : 438.0,
 "totalCosts" : 42.0,
 "withoutInsurance" : {
  "installmentAmount" : 40.0,
  "lastInstallmentAmount" : null,
  "totalLoanAmount" : 480.0
 },
 "withInsurance" : {
  "installmentAmount" : 41.24,
  "lastInstallmentAmount" : null,
  "totalLoanAmount" : 494.88,
  "monthlyInsuranceAmount" : 1.24,
  "type" : "A"
 },
 "rates" : {
  "interest" : 19.85,
  "rpmn" : 19.85,
  "averageRpmn" : 21.61,
  "rewardInPercent" : 23.25,
  "rewardInPercentBeforeRecalculation" : null,
  "maxRewardInPercent" : 38.1
 }
}

10. Insurance type B

Calculate with type of insurance B

HTTP response

HTTP/1.1 200 OK
Content-Type: application/json
Content-Length: 677 

{
 "firstPaymentInPercent" : 4.15,
 "firstPaymentAmount" : 18.98,
 "installmentCount" : 12,
 "loanAmount" : 438.0,
 "totalCosts" : 42.0,
 "withoutInsurance" : {
  "installmentAmount" : 40.0,
  "lastInstallmentAmount" : null,
  "totalLoanAmount" : 480.0
 },
 "withInsurance" : {
  "installmentAmount" : 42.8,
  "lastInstallmentAmount" : null,
  "totalLoanAmount" : 513.6,
  "monthlyInsuranceAmount" : 2.8,
  "type" : "B"
 },
 "rates" : {
  "interest" : 19.85,
  "rpmn" : 19.85,
  "averageRpmn" : 21.61,
  "rewardInPercent" : 27.51,
  "rewardInPercentBeforeRecalculation" : null,
  "maxRewardInPercent" : 38.1
 }
}

Calculation error

11. Info

Response fields

Path Type Description

status

Number

http status code

code

String

code of error

message

String

message of error

12. Validation input

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products/q-fixed-installment/calculate?sellingPrice=1356.67&firstPaymentAmount=10.00 HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json
Content-Length: 147 

{
 "status" : 400,
 "code" : "validation",
 "message" : "One of two parameters 'installmentAmount' or 'installmentCount' must not be null"
}

13. Product not found

HTTP request

GET /api/v1/stores/AXXX/products/q-fixed-installment/calculate?sellingPrice=100.00&firstPaymentAmount=10.00&installmentAmount=10.00 HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json
Content-Length: 102 

{
 "status" : 400,
 "code" : "product-not-found",
 "message" : "Product not found for 'AXXX'"
}

14. Item of product not found

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products/q-fixed-installment/calculate?sellingPrice=100.00&firstPaymentAmount=10.00&installmentAmount=10.00 HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json
Content-Length: 126 

{
 "status" : 400,
 "code" : "item-product-not-found",
 "message" : "Item of product 'q-fixed-installment' not found"
}

15. Down payment is very high

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products/q-fixed-installment/calculate?sellingPrice=1000.00&firstPaymentAmount=500.10&installmentAmount=40.00 HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json
Content-Length: 106 

{
 "status" : 400,
 "code" : "down-payment-is-high",
 "message" : "the down payment is very high"
}

16. Loan amount is very high

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products/q-smart-installment/calculate?sellingPrice=12000.00&firstPaymentAmount=10.00&installmentCount=12 HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json
Content-Length: 104 

{
 "status" : 400,
 "code" : "loan-amount-is-high",
 "message" : "the loan amount is very high"
}

17. Loan amount is very low

HTTP request

GET /api/v1/stores/A007/products/q-smart-installment/calculate?sellingPrice=120.00&firstPaymentAmount=30.00&installmentCount=12 HTTP/1.1
Accept: application/json
Host: quatro-calculator.test.cfh.sk

HTTP response

HTTP/1.1 400 Bad Request
Content-Type: application/problem+json
Content-Length: 102 

{
 "status" : 400,
 "code" : "loan-amount-is-low",
 "message" : "the loan amount is very low"
}

 

Práca so žiadosťou

 

- getdetail

- changestate (canceled)

Zákazník mi chce reklamovať alebo vrátiť tovar, ako mám postupovať?

1. Odstúpenie od kúpnej zmluvy (môže nastať kedykoľvek do 2 rokov od zakúpenia tovaru, tzn. štandardná reklamácia)

Ak klient s tovarom nie je spokojný a vracia ho predajcovi, resp. tovar ešte neprevzal a to z dôvodu, že sa tovar ešte vyrába alebo nie je na sklade v požadovanom množstve (resp. je v stave objednávka a predajca nedodrží lehotu doručenia tovaru), klient má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy (STORNO) a zároveň zo zákona zaniká aj zmluva o spotrebiteľskom úvere.

Predajca je povinný zaslať podpísanú žiadosť o zrušenie zmluvy (v aplikácií QPartner stlačením tlačidla storno zmluvy). Následne ju zašle e-mailom (scan) na adresu postove@vub.sk a v predmete e-mailu uvedie STORNO QUATRO. Zároveň je predajca povinný vrátiť VÚB a.s. zaplatené finančné plnenie. Ak klient zaplatil akontáciu predajcovi, predajca je povinný túto akontáciu vrátiť klientovi. Klientovi zasielame potvrdenie o zrušení zmluvy len na základe požiadavky klienta.

 

2. Odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere

Klient tovar nevracia predajcovi (tovar si klient necháva) - klientovi vyčísľujeme zostatok a zasielame mu ho poštou/elektronicky, následne nám klient na základe tohto vyčíslenia vyplatí zostatok úveru. Klientovi posielame potvrdenie o ukončení zmluvy, len na základe jeho požiadavky. Ak klient zaplatil akontáciu predajcovi, predajca túto akontáciu klientovi nevracia. Tento proces ide mimo eshopu. Ak chce klient odstúpiť od zmluvy o spotrebiteľskom úvere, nesmie predajca prevziať hotovosť za tovar na predajni od klienta. Odstúpenie od zmluvy o spotrebiteľskom úvere klient musí riešiť cez VÚB, a. s.
 

Čo je podmienkou vyplatenia finančného plnenia?

Podmienkou vyplatenia finančného plnenia je doručenie faktúry alebo dodacieho listu na e-mailovú adresu ipredaj@quatro.sk. Dodací list alebo faktúra musí byť vystavená na meno klienta, ktorý podpísal zmluvu o spotrebiteľskom úvere.
 

Kde nájdem informáciu o vyplatení finančného plnenia?

Zavolaním na infolinku kontaktného centra 0850 123 440 v pracovných dňoch od 7:00 do 18:00.
 

Mám 2 a viac e-shopov, je potrebné používať pre každý e-shop iný kód predajne?

Nie, podmienkou nie je používať pre každý e-shop iný kód predajne.
 

Nechodia mi e-mailové notifikácie o stave zmlúv a expedovaní tovaru, ako to riešiť?

Napíšte nám požiadavku na overenie stavu e-mailových notifikácií na e-mailovú adresu online@quatro.sk.
 

Nemám prístup do aplikácie Qpartner alebo som zabudol prihl. údaje, ako postupovať?

Napíšte nám požiadavku na e-mailovú adresu online@quatro.sk.

Zavolajte nám 0850 123 440
Infolinka v pracovných dňoch od 7:30 – 18:00
Infolinka zo zahraničia +421 248 555 980
Sme tu pre vás quatro@quatro.sk
Nájdete nás aj na