Quatro Car

KARTY

Quatro kreditná platobná karta

Predstavuje jednoduchý a rýchly zdroj finančných prostriedkov, ktoré máte vždy po ruke a môžete ich využiť kedykoľvek ich potrebujete

 • je to medzinárodná platobná karta typu Mastercard Unembossed,
 • umožňuje platby u obchodníkov, na internete, výbery peňazí z bankomatov a bezhotovostné prevody,
 • poskytuje bezúročné obdobie až 55 dní na všetky bezhotovostné transakcie (POS, bezhotovostný prevod).

Výhody

 • finančné prostriedky máte k dispozícii kedykoľvek ich potrebujete – 24 hod. denne, 7 dní v týždni, 365 dní v roku
 • umožňuje jednoduchú kontrolu a prehľad o vašich výdavkoch na rozdiel od používania hotovosti.

Bezpečnosť

 • karta je vybavená čipom a ďalšími bezpečnostnými prvkami (PIN kód, Bezpečnostný kód)
 • umožňuje využívanie jedinečnej služby 3D Secure, ktorá chráni Vaše internetové platby

V prípade straty alebo krádeže je potrebné kontaktovať infolinku 0850 123 440, voľba 3 (pre volania zo zahraničia +421 2 485555 222), ktorá zabezpečí blokáciu karty, čím sa predíde jej zneužitiu.

Kreditné platobné karty, ktorých predaj bol ukončený k 31.10.2018

 • Pôžičková karta Quatro

  Pôžičková karta Quatro

  • 0% úrok na 10 mesiacov za prvý nákup alebo bezhotovostný prevod na Váš bežný účet – platí pre karty vydávané od 1.1.2018 do 31.10.2018.
  • Výber peňazí v sieti bankomatov VÚB banky bez poplatku.
 • Nákupná karta Quatro

  Nákupná karta Quatro

  • cashback 5% z jednorazovej platby kartou nad 100€
  • cashback 3% zo všetkých platieb kartou do 100 €
  • bonus je pripisovaný na kartový účet vždy 25. deň v mesiaci.
 • Autokarta

  Autokarta

  • cashback 3% z jednorazovej platby na ktorejkoľvek čerpacej stanici doma i v zahraničí
  • cashback 1% zo všetkých ostatných platieb
  • bonus je pripisovaný na kartový účet vždy 25. deň v mesiaci.


Kreditné platobné karty, ktorých predaj bol ukončený k 31.12.2017

Časté otázky

 • Ako funguje bezúročné obdobie?

  Podmienkou bezúročnosti je, aby ste uhradili celý dlžný zostatok do dátumu splatnosti, ktorý je uvedený v každom Výpise.

 • Ako budem uhrádzať splátky, príp. ako vyrovnať celý dlh na karte?

  Raz mesačne Vám zašleme Výpis z kartového účtu, ktorý obsahuje všetky informácie potrebné pre úhradu splátky – číslo účtu, variabilný symbol (pre identifikáciu Vašej úhrady je nevyhnutné uvádzať správny variabilný symbol), výšku mesačnej splátky a dátum jej splatnosti. Splátky môžete uhrádzať bankovým prevodom, poštovým peňažným poukazom alebo vkladom v hotovosti v pobočke ktorejkoľvek banky. Splátka musí byť pripísaná na Váš kartový účet najneskôr v deň splatnosti, ktorý uvedený vo Výpise.

 • Môžem dostávať výpis elektronicky?

  Môžete si vybrať, ktorý spôsob doručovania Výpisu Vám vyhovuje:

  - elektronicky e-mailom bezplatne alebo
  - v listinnej podobe v ktorejkoľvek pobočke VÚB banky bezplatne alebo
  - v listinnej podobe poštou na Vašu korešpondenčnú adresu za poplatok (v zmysle platného Cenníka).

 • Môžem kartou platiť aj na internete?

  Kartou môžete platiť aj na internete, po zadaní čísla karty, dátumu platnosti karty a CVC kódu uvedeného na zadnej strane karty. Odporúčame Vám vyberať si internetové obchody označené službou 3D Secure - z dôvodu bezpečnosti v závere nákupu potvrdíte svoju platbu 3D Secure kódom, ktorý Vám zašleme SMS správou (je dôležité, aby sme disponovali Vašim aktuálnym mobilným telefónnym číslom).

 • Akým spôsobom si môžem zistiť aktuálny stav účtu, resp. disponibilný zostatok?

  Informácie týkajúce sa aktuálneho stavu Vášho kartového účtu, resp. disponibilného zostatku, si môžete zistiť:

  - v ktoromkoľvek bankomate po zadaní PIN kódu alebo
  - telefonicky prostredníctvom infolinky 0850 123 440, voľba 3 (budete identifikovaný bezpečnostnými prvkami: bezpečnostný kód, heslo a rodné priezvisko matky, majte ich preto pripravené)

Všeobecné podmienky využívania bonusového programu

 • bonusový program je určený len pre osobnú potrebu Klienta, nie na úhradu podnikateľských nákladov. Banka je oprávnená obmedziť vernostný program Klienta v prípade podozrenia z porušenia pravidla jeho využívania.

 • klient berie na vedomie a súhlasí s tým, že na vernostný program nemá právny nárok. Kedykoľvek počas platnosti Zmluvy môže byť tento vernostný program bez náhrady zrušený alebo zmenený. O zmenách vo vernostnom programe bude Banka informovať vhodným spôsobom.

 • maximálna hodnota bonusu, ktorá môže byť Držiteľovi Karty pripísaná na Kartový účet spolu za kalendárny rok, je 200 EUR.

 • v prípade, že sa na používanie kreditnej platobnej karty, oprávneným držiteľom vzťahuje bonusový program v podobe generovania poukážok na zľavu v rámci splátkového predaja Quatro, maximálna hodnota poukážok, ktoré môžu byť Držiteľovi Karty zaslané spolu za kalendárny mesiac, je 20 EUR

 • držiteľ Karty nezíska bonus za osobitné transakcie, akými sú napríklad platby za hazardné hry, lotérie, stávkovanie.

Dokumenty na stiahnutie

Obchodné podmienky pre vydanie a používanie vybraných kreditných platobných kariet vydávaných VÚB, a.s. (účinné od 06.01.2019) Obchodné podmienky pre vydanie a používanie vybraných kreditných platobných kariet vydávaných VÚB, a.s. (účinné od 13.01.2018) CENNÍK VÚB, a. s., pre ostatné kreditné platobné karty Občania (platný od 1.1.2018) Informácia o spracovaní osobných údajov v SRBI Infomácia pre klientov v zmysle čl. 13 a 14 o ochrane osobných údajov Všeobecné poistné podmienky CARDIF Všeobecné poistné podmienky GENERALI Všeobecné poistné podmienky MetLife Rámcová zmluva Cardif

Archív dokumentov

Cenník VÚB pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinný od 15.12.2017) Cenník VÚB pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinný od 15.07.2017) Cenník VÚB pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinný od 15.4.2017) Cenník VÚB pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinný od 15.1.2017) Cenník VÚB pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinný od 15.10.2016) Cenník VÚB pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinný od 15.7.2016) Cenník VÚB pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinný od 15.6.2016) Cenník VÚB pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinný od 15.6.2015) Cenník VÚB pre kreditné karty vydávané v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinný od 15.2.2015) Obchodné podmienky pre vydanie a používanie kreditných platobných kariet vydávaných VÚB v spolupráci so spoločnosťou CFH (účinné od 15.09.2017)

Zavolajte nám 0850 123 440
Infolinka v pracovných dňoch od 7:30 – 19:00
Infolinka zo zahraničia +421 248 555 980
Sme tu pre vás quatro@quatro.sk
Nájdete nás aj na